Державна установа «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (ЦАКДЗ ІГН НАН України) була створена як самостійна юридична особа в 1992 році згідно з Постановою Президії академії наук України від 20.05.1992 р. № 150 на базі Київського науково-дослідного інституту космоаерометодів та підрозділів Інституту геологічних наук НАН України. В колективі Центру біля 100 співробітників, в тому числі 1 академік НАН України, 2 член-кореспондента НАН України, 10 докторів та 24 кандидати наук.

Організація складається з 5 наукових відділів: Відділ енергомасообміну в геосистемах;  Відділ аерокосмічних досліджень в геоекології; Відділ аерокосмічних досліджень в геології; Відділ геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі; Відділ системного аналізу.

У Центрі працює Вчена рада та діє Спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій.