Назва винаходу: "Спосіб виявлення нафтогазоперспективних ділянок на морському шельфі".

Патент 88090.

Дата публікації, № бюлетеня: 10.09.2009, бюл.№7.

МПК G01V 11/00.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Лялько В.І., Попов М.О., Станкевич С.А., Воробйов А.І.

Короткий зміст (реферат):

Винахід належить до геологорозвідувальних засобів з використанням даних дистанційного зондування Землі. Спосіб виявлення нафтогазоперспективних ділянок на морському шельфі за матеріалами космічного знімання шляхом визначення статистично аномального пониження температури морської поверхні полягає у тому, що одержують комплект різночасових космічних знімків інфрачервоного діапазону одного і того ж району морського шельфу, кожний космічний знімок перераховують на температурне поле морської поверхні, на якому виявляють статистичні аномалії пониженої температури, після чого здійснюють накопичення і аналіз часового ряду виявлених температурних аномалій, серед них відбирають такі, що задовольняють умові регулярної відтворюваності, а відповідні їм ділянки шельфу маркують як нафтогазоперспективні та рекомендують для подальших геологорозвідувальних робіт на шельфі. Винахід забезпечує підвищення достовірності виявлення нафтогазоперспективних ділянок на морському шельфі за матеріалами космічного знімання.

Текст