Назва винаходу: "Спосіб підвищення просторової розрізненності багато спектральних аерокосмічних зображень на основі класифікування спектральних сигнатур об’єктів".

Патент № 84877.

Дата публікації, № бюлетеня: 10.07.2008, бюл.№23.

МПК G06K 9/00.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Попов М.О., Станкевич С.А.

Короткий зміст (реферат):

Винахід належить до засобів обробки багатоспектральних аерокосмічних зображень, що отримуються системами дистанційного зондування Землі. Спосіб підвищення просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних зображень на основі класифікування спектральних сигнатур об'єктів у якому багатоспектральне аерокосмічне зображення складається з двох або більше груп спектральних зображень, кожна група зображень охоплює певний спектральний діапазон і характеризується однаковим значенням просторової розрізненності, причому просторова розрізненність зображень різних груп відрізняється, полягає у визначенні радіометричних значень сигналів спектральних зображень з меншою просторовою розрізненністю за їх спектральними зображеннями з найкращою просторовою розрізненністю. Класифікування спектральних сигнатур об’єктів з врахуванням їх фізичних характеристик підвищує просторову розрізненність всіх спектральних аерокосмічних зображень до величини, яка характерна для групи з найбільш високою просторовою розрізненністю. Винахід підвищує просторову розрізненність спектральних аерокосмічних зображень при дистанційному зондуванні Землі.

Текст