11 червня 2014 року, у рамках спільного наукового проекту "Дослідження впливу урбанізації на мікроклімат міст (за матеріалами теплових аерокосмічних зйомок)" між Науковим центром аерокосмічних досліджень Землі НАН України (ЦАКДЗ ІГН НАН України) та Російським Санкт-Петербурзьким науково-дослідним центром екологічної безпеки РАН (НДЦЕБ РАН), відбувся Web-семінар, на якому сторони обмінялися методичними підходами обробки космічних даних при дослідженнях теплового поля урбанізованих територій та узгодили плани спільних досліджень на 2014 р. Проект виконується за підтримки НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД) РАН.
З української сторони у семінарі прийняли участь: директор ЦАКДЗ, академік НАН України, д. г.-м. н. В.І.Лялько, гол.н.с., д.т.н. С.А. Станкевич , зав. від., к.геол.н. В.Є.Філіпович, с.н.с., к.т.н. О.В.Титаренко.
З російської сторони заст. директора з наук. роб., д. г.-м. н. А.А.Тронін, зав. лаб., к. г.-м. н. В.І.Горний, гол.н.с., д. г.-м. н. Б.В.Шилін, с.н.с., к. ф.-м. н. І.Ш.Латипов, с.н.с. А.В.Кисельов, с.н.с. С.Г.Кріцук.