У січні 2019 року між ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» та Пекінським інститутом космічної механіки і електроніки був підписаний Договір про науково-технічне співробітництво.

16-17 квітня 2019 року відбувся науковий семінар в рамках візиту науковців Пекінського інституту космічної механіки і електроніки (ПІКМЕ) та представників компанії «China Talent&Technology Co. Ltd.» (CTTC) до Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі.

Китайські та українські науковці доповіли результати досліджень, продемонстрували розроблені ними методи і способи дистанційного дослідження Землі, створені алгоритми оброблення космічних знімків, способи покращення розрізнювальної здатності матеріалів космічного знімання.

За результатами зустрічі був підписаний трьохсторонній Протокол про подальше співробітництво.