Адміністрація

Попов Михайло Олексійович

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лялько Вадим Іванович

Академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, лауреат премії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Седлерова Ольга Володимирівна

Кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник.

Федоровський Олександр Дмитрович

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Єсипович Станислав Михайлович

доктор геологічних наук

Філіпович Володимир Євгенович

Кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник.