Завідувач відділу – доктор геологічних наук Єсипович Станіслав Михайлович.

Підрозділ сформовано на базі колишнього Київського відділу Інституту геології і розробки горючих копалин Міністерства нафтової і газової промисловості СРСР (1976 р.).

З травня 1992 р. – відділ аерокосмічних досліджень в геології (АКДГ) ЦАКДЗ ІГН НАН України.

Науковий напрям досліджень – розроблення методологій вирішення різних геологічних завдань на базі широкого використання матеріалів аерокосмічних зйомок у комплексі з результатами геолого-геофізичних, геохімічних та інших даних.

За цей час створено нові технології пошуку покладів вуглеводнів на суходолі та шельфі; які апробовано в межах Дніпровсько-Донецької западини та Криму (Україна), на теренах Західного Сибіру, Татарстану та Пермського Прикам'я (Росія), а також в еміраті Ель-Фуджейра (ОАЕ).

Результати апробації демонструють високу достовірність цієї технології і відкривають перспективи для прогнозування нових родовищ вуглеводнів, що дозволить значною мірою вирішити паливно-енергетичну проблему України, використовуючи власну сировинну базу.

За допомогою дистанційних методів розроблено методику аналізу нафтогазового потенціалу шельфу Чорного моря; здійснено рейтингове оцінювання нафтогазоперспективних об'єктів на шельфі, визначено структурно-геоморфологічні та геолого-геофізичні критерії для Північно-Західного шельфу Чорного та акваторії Азовського морів.

Основні напрями досліджень:

  • Розробка основ теорії та моделювання геофлюїдодинамічних структур літосфери;
  • Проведення геоіндикаційних досліджень з метою виділення прогнозних об'єктів, перспективних на нафту та газ
  • Визначення геолого-геофізичних і біохімічних факторів формування корисного сигналу на космічних зображеннях над покладами вуглеводнів (нафти та газу);
  • Розробка наукових засад супутникової технології прогнозу покладів вуглеводнів і вивчення розривних структур на шельфі на основі вчення про геофлюїдодинамічні структури літосфери.

У колективі відділу 16 співробітників, у тому числі 1 доктор наук та 4 кандидати наук.

 

department-of-aerospace-researches-in-geology