Завідувач відділу – кандидат геологічних наук Філіпович Володимир Євгенович.

Підрозділ було засновано з метою організації і проведення науково-дослідних робіт у напрямі розроблення теорії та методів використання матеріалів багатоспектрального аеро- і космічного знімання для розв’язання геоекологічних проблем.

Основними завданнями та функціями відділу є створення нових методів і технологій комп’ютерного оброблення та інтерпретації аерокосмічних зображень для вирішення природоохоронних геоекологічних проблем, розроблення методології екологічного моніторингу в умовах трансформації урбанізованих територій на основі новітніх супутникових технологій ДЗЗ.

У відділі опрацьовано:

  • методичні принципи і технології використання матеріалів дистанційної інформації під час виконання геологознімальних робіт в Україні;
  • на основі дистанційних даних побудовано просторово-часові моделі підтоплення ґрунтовими водами міських агломерацій;
  • за допомогою наземного спектрометрування та використання матеріалів ДЗЗ розроблено методичні прийоми виявлення техногенного забруднення урбанізованих територій важкими металами, а також джерел забруднень водного середовища.

Створено методичні основи оцінювання геоекологічного стану промислових центрів (для Нікополя, Борислава, Києва, Кривого Рогу).

Результати проведених робіт стосовно Києва використовують природоохоронні структури Київської міської держадміністрації.

У колективі відділу 11 співробітників, у тому числі 4 кандидати наук і один аспірант.

Основні напрями досліджень:

  • Розробка теорії та методів використання матеріалів багатоспектральної аеро- та космічної зйомки для вирішення геоекологічних завдань;
  • Вивчення геологічних умов і особливостей впливу техногенних факторів на навколишнє середовище та складання карт для завдань аерокосмічного моніторингу.

department-of-aerospace-research-in-geoecology