Контактна особа: Хижняк Анна Василівна, учений секретар вченої ради, кандидат технічних наук, тел. +38 044 290 26 01, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.       

Попов М.О.

член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Центру – голова ради

2.       

Лялько В.І.

академік НАН України, д.г.-м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, головн.н.с., Почесний директор Центру – заступник голови ради

3.       

Хижняк А.В.

к.т.н., учений секретар Центру - секретар ради

4.       

Азімов О.Т.

д.геол.н., пров.н.с., с.н.с.

5.       

Артюшенко М.В.

д.т.н., с.н.с., доцент

6.       

Воробйов А.І.

к.г.-м.н., с.н.с., с.н.с.

7.       

Дугін С.С.

к.геол.н., зав. лабораторії

8.       

Жолобак Г.М.

к.б.н., с.н.с., доцент

9.       

Єлістратова Л.О.

к.геогр.н., с.н.с.

10.   

Єсипович С.М.

д.геол.н., заввідділу

11.   

Козлова А.О.

к.т.н., с.н.с., старш. дослідник

12.   

Костюченко Ю.В.

д.т.н., пров.н.с., с.н.с.

13.   

Ліщенко Л.П.

к.геол.н., с.н.с.

14.   

Мацько В.А.

к.т.н., заступник директора Центру з науково-технічної роботи

15.   

Мичак А.Г.

к.геол.н., с.н.с.

16.   

Мовчан Д.М.

к.геол.н., с.н.с.

17.   

Пазинич Н.В.

к.геогр.н., с.н.с.

18.   

Седлерова О.В.

к.геол.н., заступник директора Центру з наукової роботи, с.н.с. – заступник голови ради

19.   

Станкевич С.А.

д.т.н., головн.н.с., професор

20.   

Суханов К.Ю.

к.т.н., с.н.с.

21.   

Титаренко О.В.

к.т.н., с.н.с., с.н.с.

22.   

Томченко О.В.

к.т.н., н.с., голова профкому Центру

23.   

Федоровський О.Д.

член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, заввідділу

24.   

Філіпович В.Є.

к.геол.н., заввідділу, с.н.с.

25.   

Ходоровський А.Я.

к.г.-м.н., с.н.с., с.н.с.

26.   

Шаталов М.М.

д.геол.н., пров.н.с., с.н.с.

27.   

Якимчук В.Г.

д.т.н., головн.н.с., с.н.с.