ОРГАНІЗАЦІЇ-РОЗРОБНИКИ:

  • Національне космічне агентство України;
  • Державне конструкторське бюро «Південне»;
  • Центр аерокосмічних досліджень Землі НАНУ;
  • Державне підприємство «Дніпрокосмос».

РОЗРОБНИКИ: Л. Артюшин, д-р техн. наук, проф.; Є. Бушуев, канд. техн. наук; В. Волошин; В. Драновський, член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф. (керівник розробки); В. Зубко; С. Мосов, д-р війск. наук: О. Негода, д-р техн. наук; М. Попов, д-р техн. наук, проф.; В. Сабліна; Г. Савченко

ВНЕСЕНО Державним підприємством «Дніпрокосмос» (ДП «Дніпрокосмос»), м. Дніпропетровськ

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 вересня 2003 р. №155

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

image001

 

image002

 

image003