РОЗРОБЛЕНО: Національне космічне агентство України; Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України; Державне підприємство «Дніпрокосмос»

РОЗРОБНИКИ: Є. Бушуєв, канд. техн. наук; В. Волошин, канд. техн. наук; В. Лялько, член-кор. НАН України, д-р геол. наук, проф. (керівник розробки); С. Мосов, д-р військ, наук, проф.; М. Попов, д-р техн. наук, проф.; В. Сабліна, С. Станкевич, канд. техн. наук; Я. Стефанишин

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 квітня 2007 р. № 81 з 2007-10-01

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

image001

 

image002

 

image003