Рішення
Першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос – Суспільству"

Перша наукова конференція "Науки про Землю та Космос – Суспільству", що проходила з 25 по 27 червня 2007 року на базі Національного авіаційного університету, зібрала більш як сто представників понад 40 організацій і стала значним форумом провідних вітчизняних фахівців з геокосмічних досліджень, зокрема, фізики Сонця, навколоземного та міжпланетного простору, фізики океану та атмосфери, геологічних наук та дистанційного зондування Землі.

На двох пленарних засіданнях та п’яти предметних секціях було обговорено поточний стан та ключові проблеми розвитку наук про Землю та космос в Україні, питання міжнародної співпраці, роль відповідних досліджень в забезпеченні розвитку суспільства, загальнозначимих наукових та технологічних програм.

За підсумками обговорення учасники конференції вирішили:

 1. Схвалити ініціативу з проведення наукової конференції "Науки про Землю та Космос – Суспільству" та вважати за доцільне передбачити у майбутньому проведення таких конференцій;
 2. Звернутися з проханням до НАН України про фінансування програми GEOUA, як національного сегменту міжнародних ініціатив з космічних досліджень, зокрема з розбудови Глобальної системи систем спостереження Землі (GEOSS);
 3. Підтримати зусилля щодо відзначення Міжнародного геліофізичного року (IHY) в Україні та визнати за доцільне підготовку відповідних заходів;
 4. Підтримати ініціативу Відділення наук про Землю НАН України з проведення заходів Міжнародного року планети Земля в Україні (IYPE), визначити найбільш актуальні роботи в цьому напрямі, а саме:
  • Вивчення кліматичної системи та прогнозування кліматичних змін, визначення антропогенної та природної складових глобальних процесів,
  • Дослідження океану та морських екосистем,
  • Дослідження ґрунтових вод у контексті безпеки регіонального розвитку та сталого використання водних ресурсів,
  • Вивчення глибинної будови Землі,
  • Дослідження ґрунтового покриву та його ролі в функціонуванні геосфери,
  • Оцінка сталості використання природних ресурсів,
  • Вивчення та прогнозування розвитку природних катастроф в контексті глобальних змін,
  • Дослідження економічних та соціальних наслідків глобальних кліматичних та екологічних змін,
  • Розробка ефективних технологій (в тому числі - аерокосмічних) моніторингу процесів в атмосфері й навколоземному просторі, морях і суходолі.
 5. Рекомендувати Відділенню наук про Землю НАН України розробити конкретну наукову програму проведення заходів IYPE в Україні;
 6. Закликати наукову спільноту приділяти більше уваги суспільній компоненті робіт у галузі наук про Землю та космос та більш широко пропагувати результати цих досліджень;
 7. Звернути особливу увагу наукової та освітньої спільноти на вдосконалення підготовки фахівців в галузях наук про Землю та космос, на необхідність підвищити рівень співпраці наукових та освітніх закладів у підготовці молодих вчених;
 8. Схвалити рішення секцій конференції.

 

Висловити подяку Головній астрономічній обсерваторії НАН України, Науковому центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Національному авіаційному університету за організацію конференції та активну участь у її проведенні.

 

 

Київ, 27 червня 2007 року