• Федоровський О.Д., Гриневецький В.Т., Сахацький О.І., Котляр О.Л. Використання тестових ділянок Димерського дослідницького полігону для верифікації результатів космічних зйомок. // Український географічний журнал. -1997.-№2. -С. 39-43.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. та ін. Використання космічної інформації у вирішенні водогосподарських і водоохоронних завдань. // Космічна наука і технологія.-1997.- №.3/4.-С. 40-49.

 • Федоровский А.Д., Кононов В.И., Суханов К.Ю. Обоснование методики внешнего контроля космической оптической аппаратуры дистанционного зондирования земной поверхности. // Космічна наука і технологія.-1997.- №3/4.-С. 50-53.

 • Fedorovsky А.D., Dychenko T.N., Sirenko L.A. Use of the remote control for revealing sites of danube with various speed of water stream on the basis of phytoindication.//32. Konferenz der IAD. Wien / Osterreich.1997. С.211-215.

 • Fedorovsky A.D., Grinevetsky V.T., Kostyuchenko Yu.V., Kuvshinov A.J. The landscape approach to estimation of hydrogeological characteristics of regions with use of the space information / Materials of Twelfth International Conference and Workshops on Applied Geologic Remote Sensing, - Denver, USA, 1997.

 • Fedorovsky А.D., Dychenko T.N., Assessment of Ekological Conditions of the Danube River Mouht Using Ftrospace Information // Fourth International Conference Sensing for Marine and Coastal Environments. Florida, USA, 17-19 March 1997.

 • Філіпович B.Є., Тарангул Д.О. Ландшафтно-геоіндикаційні та атмогеохімічні дослідження при вивченні нафтогазоносних структур ДДЗ// Bicник Київського університету. Серія географія.- 1997.- Вип. 42. -С. 47-53.
  Лялько В.І., Федоровський О.Д., Теременко О.М. та ін. Україна з Космосу. (Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів).// Додаток до журналу "Космічна наука і технологія".- К.-1997.- т.3.- 36с.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д. та ін. Україна з Космосу // Додаток до журналу "Космічна наука і технологія". - 1997. - Т.3.- №3-4.- С.40-49.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Сіренко Л.Я. та ін. Використання космічної інформації у вирішенні водогосподарських і водоохоронних завдань// Косм. наука і технологія. - 1997. - Т. 3.- № 3-4. - С. 40-49.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. та ін. Дистанційне зондування Землі у вирішенні водогосподарських і водоохоронних задач// Геодезія, картографія і аерофотознімання". - Львів: Політехніка, 1997. - Вип. 58.- С. 144-147.