Назва винаходу: "Спосіб тематичного дешифрування аерокосмічних зображень".

Патент № 65757.

Дата публікації, № бюлетеня: 10.05.2007, бюл. №6

МПК G06K 9/00,  G06F 17/00.

Власник: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі ІГН НАН України".

Автори: Федоровський О.Д., Якимчук В.Г.

Короткий зміст (реферат):

Спосіб тематичного дешифрування аерокосмічних зображень належить до дешифрування зображень, що одержують системами дистанційного зондування Землі. Спосіб включає: при розпізнаванні об'єктів одночасно враховуються прямі (структурно-текстурні) розпізнавальні ознаки об'єкта за допомогою функції відповідності об'єктів, які дешифруються, із заздалегідь підготовленими еталонами класів об'єктів. Також враховуються і непрямі (структурно-текстурні) характеристики місцевості, які характеризують можливість розташування об'єктів на місцевості за допомогою функції відповідності місцевості під об'єктом, який дешифрується, із заздалегідь підготовленими еталонами класів місцевостей. Рішення про віднесення об'єктів до відповідних класів приймається за максимальним значенням функції належності як зваженої суми функцій відповідності, які обчислюються для кожного класу об'єкта. Технічним результатом є підвищення оперативності і вірогідності дешифрування аерокосмічних зображень.

Текст