Вакансії

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 24.04.2023 р. № 1 на засіданні вченої ради Центру 25.04.2023 р., протокол № 4, та наказом директора № 39 від 26 квітня 2023 року

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукових працівників Центру затверджено:

- ТОМЧЕНКО Ольгу Володимирівну, к.т.н., на посаду старшого наукового співробітника

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 13 жовтня 2022 р. № 1 на засіданні вченої ради Центру 18.10.2022 р., протокол № 9, та наказом директора Центру від 18.10.2022 р. № 148.

Переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників Центру затверджено:

- ТИТАРЕНКО Ольгу Вікторівну, к.т.н., с.н.с., на посаду завідувача відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології;

- ЛУБСЬКОГО Миколу Сергійовича, к.т.н. на посаду старшого наукового співробітника

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 14 листопада 2022 р. № 1 на засіданні вченої ради Центру 15.11.2022 р., протокол № 10

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукових працівників Центру затверджено:

- АЗІМОВА Олександра Тельмановича, д.геол.н., с.н.с., на посаду головного наукового співробітника

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 19.01.2022 р. № 1 на засіданні вченої ради Центру 25.01.2022 р., протокол № 2 та наказом директора Центру

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукових працівників Центру затверджено:

- АПОСТОЛОВА Олександра Анатолійовича, к.геол.н. на посаду наукового співробітника

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 11.11.2021 р. № 5 на засіданні вченої ради Центру 16.11.2021 р., протокол № 12 та наказом директора Центру від 18.11.2021 р. № 141

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукових працівників Центру затверджено:

- ХИЖНЯК Анну Василівну, к.т.н. на посаду старшого наукового співробітника.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259, у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 25.10.2021 р. № 3 на засіданні вченої ради Центру 26.10.2021 р., протокол № 10 та наказом директора Центру від 28.10.2021 р. № 135

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукових працівників Центру затверджено:

- АРТЮШЕНКА Михайла Віталійовича, д.т.н., доцента на посаду провідного наукового співробітника,

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та на підставі наказів Центру від 02.03.2021 р. № 16 «Про наявність вакантних посад наукових працівників» та від 09.03.2021 р. № 18 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників», від 09 квітня 2021 р. № 28 «Про затвердження списку учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників за результатами поданих на реєстрацію документів».

Наказом директора від 14 квітня 2021 року № 30 затверджено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників, а саме:

- СТАНКЕВИЧА Сергія Арсенійовича, д.т.н., проф. на посаду завідуючого відділом системного аналізу

Наказом директора від 19 жовтня 2020 року № 177 затверджено переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукового працівника, а саме:

  • на посаду молодшого наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна посадова одиниця) – ШЕВЧУКА Руслана Миколайовича, провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геоекології, к.геол.н.

Наказом директора від 23 грудня 2020 року № 204 затверджено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади наукового працівника Центру
АЛЬПЕРТ Софію Іоганівну, молодшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н. на посаду наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки).